بیر گؤزل شارکی عبدالحریم هئیت uygur türküsü

+0 به یه ن

Abdurrehim Heyit'in yurdu Doğu Türkistan'ı güzel bir kadına benzeterek okuduğu yırı- uygur türküsü -çraşkanda (Karşılaşınca)

indirmək üçün bağlantı

دانلود اوچون آشاغی لینک 

http://uploadkon.ir/fl/d/NzU4MjQ%3D

Seher kör'en çağı közüm sultanını;
Dedim sultan musen?
O dedi yok yok! (2)
Gözleri yal'unli, kolları kınalı
Dedim, çolpan musen?
O dedi, yok yok
Dedim, ismin nime?
Dedi, Ayhandır
Dedim, yurdun kayer?
Dedi, Turfandır
Dedim, başındaki?
Dedi hicrândır
Dedim, hayrân musen?
O dedi, yok yok
Dedim, ay'a ohşar
Dedi, yüzüm mu?
Dedim, yıldız kebi,
Dedi, közüm mu?
Dedim, yal'un saçar
Dedi, sözüm mu?
Dedim, volkan musen?
O dedi, yok yok
Dedim, kıyak nedur?
Dedi, kaşımdur
Dedim, kunduz nedur?
Dedi, saçımdur
Dedim, on beş nedur?
Dedi, yaşımdur
Dedim, canân musen?
O dedi, yok yok
Dedim, deniz nedur?
Dedi, kâlbimdur
Dedim, renâ nedur?
Dedi, lebimdur
Dedim, şeker nedur?
Dedi, tilimdur
Dedim, ver ağzıma
O dedi, yok yok
Dedim, zincir turur
Dedi, boynumda
Dedim, ölüm bardır
Dedi, yolumda
Dedim, bilezik çu?
Dedi, kolumda
Dedim, korkar musen?
O dedi, yok yok
Dedim, niçûn korkmazsın?
Dedi, Tanrım bar
Dedim yene çu?
Dedi, halkım bar
Dedim, yene yok mu?
Dedi, ruhum bar
Dedim, şükrân musen?
O Dedi, yok yok
Dedim, istek nedur?
Dedi, gülümdür
Dedim, çelişmek bar
Dedi, yolumdur
Dedim, Ötkür nime?
Dedi, kulumdur
Dedim, satar musen?
O dedi, yok yok...
__________________________


Seherde gördüğüm zaman gözümün sultanını;
Dedim sultan mısın?
O dedi yok yok! (2)
Gözleri yalınlı, elleri kınalı
Dedim, çolpan mısın?
O dedi, yok yok
Dedim, ismin ne?
Dedi, Ayhandır
Dedim, yurdun nere?
Dedi, Turfandır
Dedim, başındaki?
Dedi hicrândır
Dedim, hayrân mısın?
O dedi, yok yok
Dedim, aya benzer
Dedi, yüzüm mü?
Dedim, yıldız gibi,
Dedi, gözüm mü?
Dedim, yalın saçar
Dedi, sözüm mü?
Dedim, volkan mısın?
O dedi, yok yok
Dedim, çatık nedir?
Dedi, kaşımdur
Dedim, kunduz nedir?
Dedi, saçımdur
Dedim, on beş nedir?
Dedi, yaşımdır
Dedim, canân mısın?
O dedi, yok yok
Dedim, deniz nedir?
Dedi, kâlbimdir
Dedim, renâ nedir?
Dedi, lebimdir
Dedim, şeker nedur?
Dedi, dilimdir
Dedim, ver ağzıma
O dedi, yok yok
Dedim, zincir durur
Dedi, boynumda
Dedim, ölüm vardır
Dedi, yolumda
Dedim, kelepçe mi?
Dedi, kolumda
Dedim, korkar mısın?
O dedi, yok yok
Dedim, niçin korkmazsın?
Dedi, Tanrım var
Dedim ya daha?
Dedi, halkım var
Dedim, başka yok mu?
Dedi, ruhum var
Dedim, şükrân mısın?
O Dedi, yok yok
Dedim, istek nedur?
Dedi, gülümdür
Dedim, mücâdele var
Dedi, yolumdur
Dedim, Ötkür neyin?
Dedi, kulumdur
Dedim, satar mısın?
O dedi, yok yok...  • [ ]