موسیقی و شمنیزم ( شامان_موسیقی)

+0 به یه ن

موسیقی و شمنیزم ( شامان_موسیقی)

شمن ها از آواز و ضربه زدن به طبل مخصوص خود، و نیز برخی ابزارهای موسیقی دیگر برای ارواح استفاده میکنند و در اینجا    هدف تنها موسیقی نیست ، بلکه هدایت ارواح به سمت شنوندگان است.

بعد ریتمیک موسیقی شمن ها برگرفته از ریتم های طبیعت است و به بازسازی آنها میپردازند.

شمن ها در حین انجام مراسم با ارواح مذاکره میکنند و در این راه از اروح یاریگر خود کمک میگیرند. و در سرزمین ارواح حرکت میکنند.  موسیقی در این مرحله طولانی خواهد بود و همراه با خواب مغناطیسی، صدا و شدت  و ریتم تا رسیدن به نقطه اوج خود برای اثر گذاری بر روش شخص هیپنوتیزم شده ادامه می یابد.

موسیقی میتواند توسط چند نفر اجرا میشود و شمن به کنترل موسیقی برای ارتباط میپردازد. 

 

را اندازی

در این مرحله مهم در از ابزارهای فلزی آویزان شدنی، مثلا زنگوله ها که به لباس شمن و یا درون طبل  آویخته شده اند استفاده میشود، همچنین با استفاده از طبل صداهای پیچیده ای برای ایجاد عالم خیال استفاده میشود.

 

آماده  سازی

صداهای مخصوص مانند صدای زنگوله، استفاده میشود، در این مرحله با اروحا ارتباط برقرار میشود و مرحله خطیری است.

 

برقراری مذاکره با ارواح و  پس فرستادن آنها به عالم ارواح

باز از زنگوله برای پس فرستادن ارواح استفاده میشود.شامان به تقلید صدای پرندگان و حیوانات برای حرف زدن با ارواح استفاده میکند.

 

شفا دادن

در شمنمیزم  از موسیقی برای شفادادن و به منظور هدایت انرژی ارواح به سمت فرد مریض استفاده میشود. در "تووا" از صدای ساز زهی که از یک درختان رعد و برق خورده ساخته شده اند برای شفا دادن استفاده میشود.

 

موسیقی شمن یا آلقیش ( در ترکی = دعا) مختص شمن است و از مکان تولد، وجود و شجره آبا و اجدادی و ریشه ذات شمن برگرفته شده است، شمن از ابزارهای مختص خود برای ارتباط با ارواح استفاده میکند. ترانه و کلمات موسیقی توسط شمن سراییده میشوند و مختص اوست. آلقیش، موسیقی ابتدایی مراسم شمنی است  و با استفاده از ضربه زدن به طبل  انجام میشود.

 

طبل شمنی

این طبل قاب دار یک طرفی، از خود اشیای فلزی آویزانی دارد. و توسط دو تکه چوب داخلی به صورت به علاوه نگه داشته میشود. همچنین دارای یک دسته طبل نیز هست.  چوب و پوستین این طبل خاص است. رویه طبل را با نقش و نگارهایی تزئین میکنند این نقش نگار ها نمایش دهنده، تقسیم کیهان به 3 قسمت، بالا، میانی و پایین است. شمن ها با گرم کردن طبل توسط آتش آن را به نقطه اوج مورد نظر میرسانند.  شمن ها با استفاده از حرارت، به سطح انرژی مغزی مطلوب دست می یابند، بدین طریق به میزان ضربان مطلوب خود در هر ثانیه دست می یابند. حالت فیزیکی بدن شمن با رقض همراه خوهد بود. 

پوستین طبل شمن ها گاهی پس از مرگشان بایستی پاره شوند.

 
  • [ ]