تیر چاووش- چاووش اوخو çavuş oxu - çavuş oku

+0 به یه ن

تیر چاووش یا چاوش به ترکی (Çavuş oku) یک نوع تیر هست که به تیر صوت زن نیز مشهور است، این نوع تیر به علت وجود حفره هایی در نوک تیر هنگام پرتاب از خود صدای صوت ایجاد میکند همچنین دارای سرعت بیشتری است ، اولین بار این تیر توسط مودو چانیو = مته خان ، که از پادشاهان شیونگ نو=هون های آسیایی بود ساخته شده و استفاده گردید، او از این این تیرها به منظور آموزش نیروهای خود استفاده میکرد، یعنی تیر را پرتاب میکرد و از سربازان خود میخواست تا به سمت هدف خواسته شده تیر پرتاب کنند

 قایناق لار :
 Hunlar, Gumilev. Bölüm 5 :Islık Çalan Oklar
 Türk Mitolojisi, I.Cilt, Bahaeddin Ögel, 4.baskı, sayfa:8
  • [ ]