کتاب ایرک بیتیگ (Irk Bitig)

+0 به یه ن

ایرک بیتیگ


کتاب ایرک بیتیگ (Irk Bitig) - (در ترکی ایرک= فال، بیتیگ= کتاب)، کتابی است که با خط_اورخون نوشته شده است، تاریخ دقیق و قدمت این کتاب مشخص نیست اما مربوط به سالهای قبل از ۹۰۰ میلادی می‌باشد. این کتاب یا کتابچه در غارهای بین بودا(bin buda)، در شهر تونگ هونگ (Hung Tung)، ترکستان_شرقی مابین دست نوشته‌هایی یافت شده است.[۱]
دو صفحه اول کتاب ایرک بیتیگ.
منابع

Irk Bitig / Eski Uygurca Fal Kitabı- p.1 -ön söz  • [ ]