شهر تمدنی 3000ساله تورکان قاراخوجا qara xoca 3000 illik bir şəhər

+0 به یه ن

آثار باقی مانده از شهر تمدنی 3000ساله تورکان قاراخوجا

این شهر تاریخی در 30 کیلومتری جنوب شرقی تورپان مرکز ولایت تورفان یا تورپان در شرق ناحیه خودگردان تورک اویغور نشین سین‌کیانگ قرار دارد. قدمت این شهر به قرن اول میلادی می رسد و جزو ایستگاههای مهم جاده ابریشم محسوب می شده است.
در جنگهای قرن چهاردهم میلادی این شهر،خسارات زیادی دید و قلعه ها و دیوارهای باقی مانده از این شهر گویای وقایع تاریخی است...

شرق ایلات خودمختار تورک اویغورنشین سین کیانگ چین، معروف به دوغو تورکیستان، سینجان

Karahoca Kalıntıları
Turpan’ın 30 kilometre güneydoğusunda İpek Yolu üzerinde eski tarihde bir vaha şehridir. Karahoca milattan sonra 1. yüzyılda kurulmuş ve o zamanlar İpek Yolunun önemli bir durak yeridir. 14. yüzyıldaki savaşlarda yakılan şehirden eski kale kalıntıları, iç ve dış şehir duvarı bugün hala tanınabilmektedir.

Sincan, Doğu Türkistan, Çin
  • [ ]